FNV en CNV stappen uit bestuur SNA

15 februari 2016

De vakbonden FNV en CNV verbreken een belangrijk samenwerkingsverband met de uitzendbranche. Ze stappen uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Volgens de bonden is het orgaan ineffectief en beschikken tegenwoordig ook malafide bedrijven over het merk.

De Stichting Normering Arbeid werd in 2006 opgericht om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche tegen te gaan. Hiertoe werd ook het zogenoemde SNA-keurmerk in het leven geroepen. In het bestuur van de stichting zitten werkgevers- en werknemersorganisaties. FNV en CNV hebben nu echter besloten zich terug te trekken uit de stichting.

Visie werknemersorganisaties
Het steekt de bonden vooral dat uitzendbureaus naast het reguliere uitzenden steeds vaker aan zzp-bemiddeling doen, waarbij zelfstandigen ‘geen enkele onderhandelingspositie meer hebben’. De vakbeweging heeft de afgelopen twee jaar geprobeerd om samen met werkgeversorganisaties cao-ontduiking en onderbetaling van uitzendkrachten tegen te gaan, maar het was ‘dweilen met de kraan open’, zegt een woordvoerder van CNV in een toelichting.

Het SNA-keurmerk voor ‘betrouwbare’ uitzendbureaus werd in de praktijk te vaak toegekend aan partijen die de certificering niet verdienen, aldus FNV en CNV. Zo wordt het ook vaak toegekend aan bureaus die de uitzend-cao ‘ontduiken’, en ‘zzp’ers als dagloner aan het werk zetten’, aldus CNV. ‘Wat is zo’n keurmerk nog waard? Wij kunnen hier echt niet meer mee leven, en willen onze naam er niet langer aan verbinden’.

De vakbonden trekken zich daarom definitief terug uit het SNA-bestuur, en uit alle gezamenlijke commissies die de organisatie heeft. De stichting wijt de breuk aan een verschil van inzicht over de gewenste regulering van flexarbeid. De organisatie zegt nog te werken aan diverse ingewikkelde thema’s. ‘Helaas hebben FNV en CNV Vakmensen de afronding van deze laatste stappen niet meer willen afwachten.’

Visie werkgeversorganisaties
De werkgeversorganisaties betreuren het besluit van FNV en CNV om zich terug te trekken uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Volgens de werkgeversorganisaties is de stichting juist dé plek om dit soort zaken met elkaar te bestrijden, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, COV, OSB, ABU en NBBU.

De sociale partners werken sinds 2006 gezamenlijk via de Stichting Normering Arbeid aan zelfregulering voor ordening in de uitzendbranche. Dit geeft de inlenende werkgevers houvast. Volgens de zeven werkgeversorganisaties is er met de stichting dan ook iets unieks neergezet. ‘Een sterk en breed gedragen keurmerk voor het uitzenden en aannemen van werk, gefundeerd op een nationale NEN-norm.’

In de afgelopen paar jaar is de samenwerking geïntensiveerd met de uitvoering van een -in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid- opgesteld pakket van maatregelen om de kwaliteit van de zelfregulering te verhogen. Alle betrokken partijen hebben zich actief ingespannen om daar een succes van te maken en er zijn flinke stappen gezet, stellen de organisaties. Zo is onder meer controle op de naleving van een aantal cao-elementen aan de norm toegevoegd. In juli vorig jaar heeft minister Asscher dit ook in een brief aan de Tweede Kamer laten weten en daarbij aangegeven dat de betrokken partijen vertrouwen hebben in de stappen die zijn gezet.

Het belang van zelfregulering in een publieke-private samenwerking voor een eerlijke ordening weegt voor de werkgeversorganisaties zwaar. Daarom zullen partijen ook zonder vakbonden verder gaan op de ingeslagen weg van zelfregulering, is de reactie van de zeven werkgeversorganisaties: VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Bronnen: FD, NRC, VNO-NCW, ABU, NBBU.