Registratieformulier inlenersbeloning

30 december 2017

En de uitzendbevestiging.
Nu nog belangrijker dan voorheen!

Zowel de ABU als NBBU cao is behoorlijk aangescherpt met betrekking tot de regels rondom de inlenersbeloning.

Zo dient de onderneming te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.

Aanpassing met terugwerkende kracht kan worden geëist wanneer niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat de onderneming zich heeft ingespannen voor een correcte vaststelling van de inlenersbeloning. Voor diegenen die ooit al betrokken zijn geweest bij een SNCU onderzoek, weten dat de bewijslast hiervan bij de onderneming ligt.  Een bewijs op schrift aangaande alle componenten is daarom echt een must.

Daarnaast dienen o.a. alle componenten van de inlenersbeloning schriftelijk bevestigd te worden aan de uitzendkracht en behoort er een gedeelte daarvan terug te vinden te zijn op de loonstrook. Indien er discussie ontstaat met een uitzendkracht aangaande de toepassing van de inlenersbeloning is het altijd prettig om terug te kunnen vallen op de door de inlener zelf verstrekte informatie.

Bij iedere terbeschikkingstelling is de uitzendonderneming verplicht de onder volgende genoemde elementen schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.

 • de verwachte ingangsdatum;
 • de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en het werkadres;
 • de (algemene) functienaam en indien afwijkend de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 • de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever; (ABU)
 • de overeengekomen arbeidsduur;
 • indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 • de cao/beloningsregeling opdrachtgever
 • het bruto feitelijk (uur)loon;
 • de van toepassing zijnde ADV-compensatie;
 • de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 • de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag);
 • de van toepassing zijnde ploegentoeslagen;
 • de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
 • overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen.

Bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedurende de terbeschikkingstelling betreffende een van de bovenstaande elementen is de onderneming verplicht deze wijziging schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.

Met betrekking tot de eisen aan de loonstrook zijn voor ondernemingen vallende onder de ABU cao alle elementen die voorheen als ‘indien mogelijk’ stonden vermeld in bijlage II artikel 2, vervangen voor ‘indien van toepassing’. De inschaling in de cao of bedrijfsregeling van de opdrachtgever dient daardoor vanaf 1 februari 2018 te worden vermeld op de loonstrook.

Flexweters® heeft een registratieformulier inlenersbeloning opgemaakt wat volledig aan de eisen van 2018 voldoet. Het formulier is gedigitaliseerd in een handig PDF format met daarbij een invulinstructie voor de inlener. Het formulier kan op die manier redelijk eenvoudig door opdrachtgevers worden ingevuld en bijgehouden met daarnaast de mogelijkheid van digitale verzending, ontvangst, registratie en ondertekening.

Ook hebben we een bevestiging van uitzending c.q. plaatsingsbevestiging opgemaakt die volledig voldoet aan de eisen die de ABU en NBBU CAO vanaf 2018 aan u stellen.

Vanzelfsprekend hebben we beide documenten laten toetsen bij controlerende instanties, waarbij er vol lof is gereageerd. Het toepassen van het registratieformulier en de bevestiging van uitzending in uw processen zorgt voor borging van de cao procedure, waaraan u dient te voldoen volgens de NEN 4400-1 normering. Daarnaast is het formulier volledig “SNCU proof”.

Het registratieformulier inlenersbeloning is zo ingericht dat de inlener er meerdere functies kan invullen, en zodoende niet bij iedere plaatsing “lastig gevallen” behoeft te worden met een schriftelijke verslaglegging rondom de toepassing inlenersbeloning.

Flexweters® biedt u de mogelijkheid om een gepersonaliseerd registratieformulier in uw huisstijl te verkrijgen. Voor slechts € 140,- Excl. BTW verstrekken wij u het registratieformulier in de huisstijl van uw onderneming. Een handige tool als download op uw website en om direct te kunnen versturen naar uw opdrachtgever. Aanvragen.

Flexweters® biedt u tevens de mogelijkheid om de bevestiging van uitzending c.q. plaatsingsbevestiging conform de eisen van 2018 af te nemen voor slechts € 140,- Excl. BTW.  Aanvragen.

Indien u beide documenten wenst af te nemen kunnen wij u een totaalprijs aanbieden van € 250,- Excl. BTW. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@flexweters.nl