Privacy Wetgeving

12 februari 2016

De privacyregels worden steeds strenger en zijn momenteel sterk in beweging, zowel nationaal als Europees. Sinds 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uitgebreid en is tevens de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen als de privacyregels niet goed zijn nageleefd.
Die boetes kunnen – na een bindende aanwijzing – oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaarlijkse omzet van een uitzendonderneming. Ook kan deze toezichthouder bij overtreding van de Wbp een last onder dwangsom opleggen. Uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens worden over het algemeen openbaar gemaakt. 

Binnen de flexbranche hebben we veel te maken met privacy gevoelige informatie. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop uw onderneming omgaat met deze informatie.

  • Waar staat uw onderneming in dit geheel?
  • Welke gegevens mogen wel gevraagd worden, en welke niet?
  • Welke gegevens mogen wel gekopieerd worden, en welke niet?
  • Welke gegevens mogen naar de inlener, en welke niet?
  • Wat moet u doen met de gegevens van een werknemer die uit dienst is getreden?
  • Welke processen zijn er binnen de organisatie ingericht om te kunnen voldoen aan de huidige wetgeving?
  • Indien uw (salaris)administratie is uitbesteed, waar moet u dan op letten?
  • Hoe veilig is de software die u gebruikt en wat zijn de afspraken met uw leverancier?
  • Welke maatregelen moet u treffen om de privacyregels goed na te leven en datalekken tegen te gaan?
  • En wat moet u doen als er sprake is van onjuiste naleving of een datalek?

Als onderneming binnen de flexbranche bent u verantwoordelijk voor de naleving van de Wbp bij de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten die bij u in dienst zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon: in dit geval de uitzendkracht, gedetacheerde of payroller. Bijvoorbeeld zijn naam, contactgegevens, gegevens over het arbeidsverleden en het cv. U deelt deze persoonsgegevens met inleners, die eveneens verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wbp. Ook als u gebruik maakt van een payrollbureau.
 
Inschakelen privacy expert
Flexweters® heeft om die reden privacy experts aangetrokken met kennis van de flexbranche. Middels het uitvoeren van een 0-meting onderzoeken zij in hoeverre uw onderneming privacy-proof is. Ook geven ze advies aangaande onderdelen die niet privacy-proof zijn. Bent u benieuwd hoe uw onderneming ervoor staat?
Laat dan een 0-meting uitvoeren door de privacy experts van Flexweters®.

Neem contact op.