Beste onderneming in cao naleving?

29 december 2017

Dit zal blijken uit de preventieve (SNCU) screening. Middels de preventieve screening kunt u claims van de SNCU voor zijn. Bij de uitvoer van de preventieve screening voeren we de audit uit zoals de SNCU deze ook zou uitvoeren, maar dan preventief. Daarnaast ontvangt u na afloop van de screening een overzichtelijke rapportage met bevindingen,  aandachtspunten en indicatieve schadelast berekening.

Aan de preventieve screening is de jaarlijkse uitreiking van de Flexweters® Award gekoppeld. Aan het einde van het jaar worden alle uitgevoerde preventieve screeningen geïnventariseerd. De onderneming met het beste resultaat van dat jaar wint de award Flexweter® van het jaar in de categorie CAO-naleving. heeft behaald uit de screening. Een echte prestige titel en inmiddels een begrip binnen de flexbranche.

Vanwege het enorme succes van de screening is het team uitgebreid met een extra adviseur; Wim Verheggen. Wim is, net als Anouk, werkzaam geweest voor de SNCU en is mede om die reden dé perfecte uitbreiding van het team. Zodoende kunnen we nog meer screeningen uitvoeren dan voorheen, en maken dus nog meer ondernemingen kans op die felbegeerde titel.

Goed om te weten: Flexweters® is de enige advies organisatie in Nederland die de screening en het rapport conform het controle beleid van de SNCU uitvoert. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de steekproef methode en de indicatieve schadelast berekening zoals deze door de SNCU bij cao controles wordt toegepast. Daarnaast wordt tijdens de controle getoetst op alle CAO artikelen en controleren we tevens of u de cao procedures conform de NEN 4400-1 normering op orde hebt. U wordt voorzien in een overzichtelijke rapportage met toelichting waarmee u, indien nodig, beheersmaatregelen kunt treffen. Uiteraard kunnen we u hier, indien gewenst, ook in begeleiden.

Meld uw onderneming nu aan.
Voor alle preventieve SNCU screeningen die voor 28 februari 2018 worden aangemeld, en in 2018 kunnen worden uitgevoerd, geldt een speciaal actie tarief van: € 1.750,- excl. BTW en reiskosten. (Normaal € 2.200,-). Meld u onderneming daarom nu alvast aan voor de screening. Wij nemen vervolgens contact met u op om de afspraak in te plannen.

Aanmelding preventieve screening
Bezig met versturen