Onderhandelingen voor 1 ABU/ NBBU CAO van start

10 maart 2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gestart. De koepels ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Inzet van de uitzendwerkgevers is het op één lijn krijgen van de huidige cao’s tot een cao die recht doet aan de positie van uitzendkrachten. Het moet een cao worden waarin zaken als duurzame inzetbaarheid, pensioen en beloning op een goede manier zijn geregeld. Ook moet de nieuwe cao eenvoudiger en daarmee makkelijker in de uitvoering en handhaving worden.

Alle partijen willen in het najaar van 2017 een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Er zijn vier vakbonden vertegenwoordigd in het overleg. Het gaat om FNV, CNV, De Unie en LBV.

Bron: ABU.nl