AVV CAO Bouw & Infra

13 maart 2019

26 februari jongsteden is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht zijn om de bepalingen uit de cao na te leven vanaf 27 februari 2019….

Lees verder

Seminar handhaving & aansprakelijkheid

24 januari 2018

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wilt u er echt heel graag bij zijn? Neem dan even contact op met Anouk Middeljans. Wellicht heeft iemand zich afgemeld en kunt u alsnog deelnemen. Ter ere…

Lees verder

Pensioenfondsen

30 december 2017

StiPP? Of toch een andere regeling? Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Omdat deelname aan de pensioenregeling verplicht…

Lees verder

Registratieformulier inlenersbeloning

30 december 2017

En de uitzendbevestiging. Nu nog belangrijker dan voorheen! Zowel de ABU als NBBU cao is behoorlijk aangescherpt met betrekking tot de regels rondom de inlenersbeloning. Zo dient de onderneming te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de…

Lees verder

Wijzigingen ABU en NBBU cao

29 december 2017

Heeft u er aan gedacht om de CAO wijzigingen door te voeren in uw processen?  Zowel de ABU cao als de NBBU cao is onderhevig aan een aantal veranderingen. Deze hebben invloed op uw administratie. Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht om uw arbeidsovereenkomsten…

Lees verder

Beste onderneming in cao naleving?

29 december 2017

Dit zal blijken uit de preventieve (SNCU) screening. Middels de preventieve screening kunt u claims van de SNCU voor zijn. Bij de uitvoer van de preventieve screening voeren we de audit uit zoals de SNCU deze ook zou uitvoeren, maar dan preventief….

Lees verder

Een kleine Flexweter®

27 december 2017

Flexweters® is ontstaan vanuit drie basis principes; persoonlijk, eerlijk en professioneel. Om die reden is er voor gekozen om nu ook een leuk persoonlijk bericht met jullie te delen. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten is Anouk er dit…

Lees verder

Flexweters® is verhuisd

01 december 2017

Vanaf 1 december 2017 is Flexweters® gevestigd in het prachtige kantoorgebouw “Bond Park” te Breda. De locatie voldoet aan alle wensen. Het kantoorgebouw beschikt over een parkeerfaciliteit van ruim 600 parkeerplaatsen, een Starbucks cafe, een restaurant, diverse trainingsruimten een groene park omgeving en natuurlijk ons zeer…

Lees verder

Checklist voor inleners

06 september 2017

Inspectie SZW komt met een handige tool voor alle inleners van uitzendkrachten. Met deze tool kunt u snel en overzichtelijk toetsen of u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau en welke verplichtingen er op u rusten als inlener om het…

Lees verder

Perspectiefverklaring marktstandaard voor hypotheek flexwerkers

06 juli 2017

Nieuwe stichting regelt certificering uitzendbureaus De perspectiefverklaring wordt dé marktstandaard voor het aanvragen van een hypotheek voor flexwerkers. Zij kunnen deze verklaring aanvragen bij het uitzendbureau als zij daar minimaal een jaar werken. Het uitzendbureau moet gecertificeerd zijn door de…

Lees verder

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten

29 juni 2017

De CAO voor Uitzendkrachten is geactualiseerd. Zo vindt u er de nieuwe loontabel (per 1 en 3 juli 2017). De CAO is te bekijken als handige doorbladerbare PDF. U kunt deze versie ook downloaden. Bekijk de CAO (versie juli 2017)…

Lees verder

CAO SFU algemeen verbindend verklaard

02 mei 2017

Op 26 april 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken de cao SFU (Stichting Fonds voor de Uitzendbranche) per 2 mei 2017 tot en met 31 december 2017 algemeen verbindend verklaard. De Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) heeft tot…

Lees verder

Onderhandelingen voor 1 ABU/ NBBU CAO van start

10 maart 2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gestart. De koepels ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Inzet van de uitzendwerkgevers is het op één lijn krijgen…

Lees verder

SFU afdracht versus scholing

12 juli 2016

In begeleidingstrajecten bij SNCU controles blijkt nogal eens wat verwarring m.b.t. de verplichte afdracht SFU en de verplichtingen m.b.t de scholingsbesteding. De SNCU controleert of voor beide onderdelen aan de verplichtingen is voldaan. De grondslag is weliswaar hetzelfde, maar de…

Lees verder

Recente wetswijzigingen

04 juli 2016

Sinds 1 juli zijn er weer een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Daarnaast hebben zich wat bijzonderheden voorgedaan die het vermelden waard zijn. Graag zetten we e.e.a. voor u op een rij. Advies nodig aangaande (één van) deze onderwerpen? Neem…

Lees verder

Wettelijk Minimumloon per 1-7-2016

27 mei 2016

Het Wettelijk Minimumloon per 1-7-2016 is bekend. Deze zijn op 18 mei 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. In de gepubliceerde versie wordt het bruto uurloon weergegeven bij een arbeidsduur van 40, 38 en 36 uur. Is er sprake van een…

Lees verder

AVV CAO voor uitzendkrachten: 25 maart 2016 – 5 november 2017

24 maart 2016

22 maart jongstleden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten besloten. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 maart 2016. Er is geen dispensatie verleend. De leden…

Lees verder

FNV en CNV stappen uit bestuur SNA

15 februari 2016

De vakbonden FNV en CNV verbreken een belangrijk samenwerkingsverband met de uitzendbranche. Ze stappen uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Volgens de bonden is het orgaan ineffectief en beschikken tegenwoordig ook malafide bedrijven over het merk. De Stichting Normering Arbeid…

Lees verder

Wetgeving is keyword in 2016

12 februari 2016

Naast alle wijzigingen die we in 2015 reeds hebben gehad op het gebied van WWZ, WAS en CAO, is er ook nu weer de nodige focus op de flexbranche. Met aangepaste, nieuwe en toekomstige wetten is het raadzaam hier aandacht aan te besteden.  Een…

Lees verder

Privacy Wetgeving

12 februari 2016

De privacyregels worden steeds strenger en zijn momenteel sterk in beweging, zowel nationaal als Europees. Sinds 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uitgebreid en is tevens de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan…

Lees verder