AVV CAO Bouw & Infra

13 maart 2019

26 februari jongsteden is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht zijn om de bepalingen uit de cao na te leven vanaf 27 februari 2019….

Lees verder

Pensioenfondsen

30 december 2017

StiPP? Of toch een andere regeling? Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Omdat deelname aan de pensioenregeling verplicht…

Lees verder

Wijzigingen ABU en NBBU cao

29 december 2017

Heeft u er aan gedacht om de CAO wijzigingen door te voeren in uw processen?  Zowel de ABU cao als de NBBU cao is onderhevig aan een aantal veranderingen. Deze hebben invloed op uw administratie. Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht om uw arbeidsovereenkomsten…

Lees verder

Beste onderneming in cao naleving?

29 december 2017

Dit zal blijken uit de preventieve (SNCU) screening. Middels de preventieve screening kunt u claims van de SNCU voor zijn. Bij de uitvoer van de preventieve screening voeren we de audit uit zoals de SNCU deze ook zou uitvoeren, maar dan preventief….

Lees verder

Checklist voor inleners

06 september 2017

Inspectie SZW komt met een handige tool voor alle inleners van uitzendkrachten. Met deze tool kunt u snel en overzichtelijk toetsen of u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau en welke verplichtingen er op u rusten als inlener om het…

Lees verder

Perspectiefverklaring marktstandaard voor hypotheek flexwerkers

06 juli 2017

Nieuwe stichting regelt certificering uitzendbureaus De perspectiefverklaring wordt dé marktstandaard voor het aanvragen van een hypotheek voor flexwerkers. Zij kunnen deze verklaring aanvragen bij het uitzendbureau als zij daar minimaal een jaar werken. Het uitzendbureau moet gecertificeerd zijn door de…

Lees verder