AVV CAO Bouw & Infra

13 maart 2019

26 februari jongsteden is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht zijn om de bepalingen uit de cao na te leven vanaf 27 februari 2019….

Lees verder

Seminar handhaving & aansprakelijkheid

24 januari 2018

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wilt u er echt heel graag bij zijn? Neem dan even contact op met Anouk Middeljans. Wellicht heeft iemand zich afgemeld en kunt u alsnog deelnemen. Ter ere…

Lees verder

Pensioenfondsen

30 december 2017

StiPP? Of toch een andere regeling? Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Omdat deelname aan de pensioenregeling verplicht…

Lees verder

Registratieformulier inlenersbeloning

30 december 2017

En de uitzendbevestiging. Nu nog belangrijker dan voorheen! Zowel de ABU als NBBU cao is behoorlijk aangescherpt met betrekking tot de regels rondom de inlenersbeloning. Zo dient de onderneming te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de…

Lees verder

Wijzigingen ABU en NBBU cao

29 december 2017

Heeft u er aan gedacht om de CAO wijzigingen door te voeren in uw processen?  Zowel de ABU cao als de NBBU cao is onderhevig aan een aantal veranderingen. Deze hebben invloed op uw administratie. Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht om uw arbeidsovereenkomsten…

Lees verder

Beste onderneming in cao naleving?

29 december 2017

Dit zal blijken uit de preventieve (SNCU) screening. Middels de preventieve screening kunt u claims van de SNCU voor zijn. Bij de uitvoer van de preventieve screening voeren we de audit uit zoals de SNCU deze ook zou uitvoeren, maar dan preventief….

Lees verder

Een kleine Flexweter®

27 december 2017

Flexweters® is ontstaan vanuit drie basis principes; persoonlijk, eerlijk en professioneel. Om die reden is er voor gekozen om nu ook een leuk persoonlijk bericht met jullie te delen. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten is Anouk er dit…

Lees verder

Flexweters® is verhuisd

01 december 2017

Vanaf 1 december 2017 is Flexweters® gevestigd in het prachtige kantoorgebouw “Bond Park” te Breda. De locatie voldoet aan alle wensen. Het kantoorgebouw beschikt over een parkeerfaciliteit van ruim 600 parkeerplaatsen, een Starbucks cafe, een restaurant, diverse trainingsruimten een groene park omgeving en natuurlijk ons zeer…

Lees verder

Eerlijke flex duurt het langst

31 oktober 2017

Eerlijke flex duurt het langst. Hieronder een voorbeeld van hoe het in ieder geval niet moet. Flex ondernemingen die wel graag netjes zaken doen, zijn van harte welkom bij Flexweters; de 100% voorstander van eerlijke flex! FIOD doet inval bij…

Lees verder

Checklist voor inleners

06 september 2017

Inspectie SZW komt met een handige tool voor alle inleners van uitzendkrachten. Met deze tool kunt u snel en overzichtelijk toetsen of u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau en welke verplichtingen er op u rusten als inlener om het…

Lees verder

Perspectiefverklaring marktstandaard voor hypotheek flexwerkers

06 juli 2017

Nieuwe stichting regelt certificering uitzendbureaus De perspectiefverklaring wordt dé marktstandaard voor het aanvragen van een hypotheek voor flexwerkers. Zij kunnen deze verklaring aanvragen bij het uitzendbureau als zij daar minimaal een jaar werken. Het uitzendbureau moet gecertificeerd zijn door de…

Lees verder

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten

29 juni 2017

De CAO voor Uitzendkrachten is geactualiseerd. Zo vindt u er de nieuwe loontabel (per 1 en 3 juli 2017). De CAO is te bekijken als handige doorbladerbare PDF. U kunt deze versie ook downloaden. Bekijk de CAO (versie juli 2017)…

Lees verder

CAO SFU algemeen verbindend verklaard

02 mei 2017

Op 26 april 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken de cao SFU (Stichting Fonds voor de Uitzendbranche) per 2 mei 2017 tot en met 31 december 2017 algemeen verbindend verklaard. De Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) heeft tot…

Lees verder

Onderhandelingen voor 1 ABU/ NBBU CAO van start

10 maart 2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gestart. De koepels ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Inzet van de uitzendwerkgevers is het op één lijn krijgen…

Lees verder

Nieuwe NBBU CAO per januari 2017

13 december 2016

Per 1-1-2017 wordt een aantal wijzigingen van de NBBU cao voor uitzendkrachten van kracht. Deze zijn gebaseerd op gewijzigde regelgeving, rechtspraak of ter verduidelijking van de cao-tekst. Per 1 januari 2017 gaat ook de vernieuwde cao-controle van de NBBU in….

Lees verder

Kabinet stelt nieuwe wet voor zzp’ers uit tot 2018

18 november 2016

De werking van de wetgeving voor zzp’ers, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), wordt uitgesteld tot in elk geval 2018. Het kabinet reageert hiermee op de toenemende onrust over de nieuwe wet, en signalen van zzp’ers dat zij geen opdrachten…

Lees verder

SFU afdracht versus scholing

12 juli 2016

In begeleidingstrajecten bij SNCU controles blijkt nogal eens wat verwarring m.b.t. de verplichte afdracht SFU en de verplichtingen m.b.t de scholingsbesteding. De SNCU controleert of voor beide onderdelen aan de verplichtingen is voldaan. De grondslag is weliswaar hetzelfde, maar de…

Lees verder

Recente wetswijzigingen

04 juli 2016

Sinds 1 juli zijn er weer een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Daarnaast hebben zich wat bijzonderheden voorgedaan die het vermelden waard zijn. Graag zetten we e.e.a. voor u op een rij. Advies nodig aangaande (één van) deze onderwerpen? Neem…

Lees verder

Wettelijk Minimumloon per 1-7-2016

27 mei 2016

Het Wettelijk Minimumloon per 1-7-2016 is bekend. Deze zijn op 18 mei 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. In de gepubliceerde versie wordt het bruto uurloon weergegeven bij een arbeidsduur van 40, 38 en 36 uur. Is er sprake van een…

Lees verder

AVV CAO voor uitzendkrachten: 25 maart 2016 – 5 november 2017

24 maart 2016

22 maart jongstleden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten besloten. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 maart 2016. Er is geen dispensatie verleend. De leden…

Lees verder

Cao Metalektro definitief goedgekeurd

23 maart 2016

Brenda Heidinga, persvoorlichting van FNV Metaal, kondigt vandaag aan dat het akkoord over de cao Metalektro definitief is. Leden van vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben het principeakkoord bijna unaniem goedgekeurd. Omdat ook de leden van de andere bonden…

Lees verder

FNV en CNV stappen uit bestuur SNA

15 februari 2016

De vakbonden FNV en CNV verbreken een belangrijk samenwerkingsverband met de uitzendbranche. Ze stappen uit de Stichting Normering Arbeid (SNA). Volgens de bonden is het orgaan ineffectief en beschikken tegenwoordig ook malafide bedrijven over het merk. De Stichting Normering Arbeid…

Lees verder

Wetgeving is keyword in 2016

12 februari 2016

Naast alle wijzigingen die we in 2015 reeds hebben gehad op het gebied van WWZ, WAS en CAO, is er ook nu weer de nodige focus op de flexbranche. Met aangepaste, nieuwe en toekomstige wetten is het raadzaam hier aandacht aan te besteden.  Een…

Lees verder

Privacy Wetgeving

12 februari 2016

De privacyregels worden steeds strenger en zijn momenteel sterk in beweging, zowel nationaal als Europees. Sinds 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uitgebreid en is tevens de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan…

Lees verder

Principe akkoord CAO Metalektro

11 februari 2016

FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 hebben op 11 februari een principeakkoord afgesloten voor de cao Metalektro (grootmetaal) met werkgeversorganisatie FME. De circa 140.000 metaalmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en 5,9% hoger loon. FNV Metaal…

Lees verder

Jaarbericht SNCU m.b.t. 2015

06 februari 2016

Preventieve aanpak loont Voorlichting Afgelopen jaar heeft de uitzendsector te maken gehad met veranderingen door de invoering van de WWZ en de WAS. Ook de wijziging in de ABU cao betreffende de toepassing van de inlenersbeloning vanaf dag 1 van…

Lees verder

kantoor carnavalsmaandag & dinsdag gesloten

05 februari 2016

Maandag 8 en dinsdag 9 februari is Flexweters® in verband met carnaval gesloten. We wensen alle carnavalvierders heel veel plezier. Alaaf! Vanaf woensdag 10 februari staan we weer graag voor u klaar.

Lees verder

Marktontwikkelingen Flexbranche

27 januari 2016

Zowel ING Economisch Bureau als Flex & Figures hebben onlangs de marktontwikkelingen van de flexbranche in kaart gebracht en gepubliceerd. Geconcludeerd kan worden dat het goed gaat met de flexbranche. Ook voor 2016 is groei geprognotiseerd, dit is met name…

Lees verder

CAO metaalbewerkingsbedrijf definitief

26 november 2015

Op 13 oktober jl. is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Inmiddels hebben de achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties ingestemd en zijn de definitieve teksten aangemeld bij de Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee…

Lees verder

Payroll en uitzendkrachten in de Duitse bouw NIET toegestaan

17 november 2015

Op 3 november jongstleden heeft Nedubex (Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport) kenbaar gemaakt dat payroll en uitzendkrachten in de Duitse bouw niet zijn toegestaan. Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport is opgericht in 1994 door uitvoerende, producerende en adviserende bouwgerelateerde Nederlandse bedrijven en biedt een…

Lees verder

Wettelijk Minimumloon per 1-1-2016

07 november 2015

Het wettelijk minimumloon per 1-1-2016 is bekend. Deze zijn op 6 november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De afrondingen van het wettelijk minimum uurloon zijn dit keer juist gepubliceerd (afgerond naar boven). De gepubliceerde versie heeft echter enkel betrekking op…

Lees verder

Aan te pakken richting 1 januari 2016

23 oktober 2015

Veranderingen aangaande de inlenersbeloning Naast de aanpassingen m.b.t. het Wettelijk Minimum Loon is het raadzaam om ook ten aanzien van de inlenersbeloning na te gaan wat de veranderingen zijn. Veel CAO’s kennen initiële loonsverhogingen per 1 januari en/of periodiek verhogingen…

Lees verder

ZZP bemiddeling: Eindelijk is er duidelijkheid!

23 oktober 2015

De laatste maanden is er veel commotie geweest rondom het bemiddelen van ZZP-ers en het vervangen van de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit omdat er in de nieuwe regeling (Wet DBA) weinig tot geen rekening werd gehouden met de rol…

Lees verder

AVV loze periode; wat nu?

19 september 2015

Op 17 september jongstleden is de CAO voor uitzendkrachten AVV loos geworden. Dit houdt in dat de CAO sindsdien niet meer op elk bureau automatisch van toepassing is. Voor ABU en NBBU leden heeft dit geen enkele consequentie, maar voor…

Lees verder