Procesoptimalisatie

Ondernemers en managers in de uitzendbranche hoeven er niet alleen voor te staan bij het nemen van belangrijke beslissingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Flexweters® begeleidt en adviseert vanuit een “praktische” kant bij het doorvoeren van veranderingen waarbij de wettelijke vereisten, trends en ontwikkelingen niet uit het oog worden verloren. Flexweters® kan u met haar ervaring en expertise volledig bijstaan in het screenen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen.
Te denken valt aan;

  • Het screenen van uw organisatie op juistheid uitvoering normeringen en cao
  • Begeleiding bij het vormgeven van uw commercieel en/of administratief beleid
  • Ondersteuning bij het personeelsbeleid
  • Optimaliseren van de bedrijfsvoering
  • Kwaliteitsmanagement/ optimalisatie bedrijfsprocessen
  • Beschrijving bedrijfsprocessen