ABU/ NBBU lidmaatschap begeleiding

Overweegt u lid te worden van een branche organisatie, dan is het belangrijk om goed af te wegen welke branchevereniging het beste bij uw organisatie en werkwijze past, ook zal uw onderneming aan de lidmaatschapscriteria moeten voldoen om te kunnen toetreden.

ABU lidmaatschap

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar –sinds 1961– dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo’n 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.
Als ABU-lid bent u aangesloten bij één van de meest krachtige en slagvaardige branchevertegenwoordigers van Nederland en mag u het ABU-kwaliteitskeurmerk voeren. U krijgt toegang tot de individuele dienstverlening en de collectieve belangenbehartiging van de ABU. Op het ledennet kunt u een schat aan informatie en inhoudelijke kennis vinden en wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de branche via de voorlichtingsbijeenkomsten en de digitale nieuwsbrief. Bovendien kunt u tijdens AVV loze periodes de cao in al zijn vormen blijven volgen.

In principe kan elke uitzendonderneming -klein of groot- lid worden van de ABU. Om lid te kunnen worden en te blijven moet u voldoen aan een aantal lidmaatschapscriteria en gedragsregels.

NBBU lidmaatschap

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering.

De NBBU is een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Om lid te kunnen worden en te blijven moet u ook bij de NBBU voldoen aan een aantal lidmaatschapscriteria en gedragsregels.

De NBBU maakt een sterke groei door van 360 leden in 2006 tot meer dan 1000 leden nu. Daarmee vertegenwoordigt de NBBU bijna een kwart van de Nederlandse uitzendbranche. De NBBU heeft zich ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner, betrokken bij alle relevante stichtingen, sociale partners en andere organisaties die de kwaliteit van de flexmarkt versterken. Daarmee biedt de NBBU ondersteuning voor de uitzendondernemers, flexkrachten en inleners.

Flexweters® neemt met u de wensen door en bekijkt samen met u welke branchevereniging het beste bij uw organisatie past. Ook doorlopen we met u alle criteria en regels voor het lidmaatschap en zorgen we samen met u dat uw onderneming klaar is voor een bezoek van een goedgekeurde controle instelling om het lidmaatschap te bekrachtigen.

Ook als u geen lid wenst te worden, maar wel wilt weten of uw onderneming de Algemeen Verbindend verklaarde CAO voor Uitzendkrachten goed toepast, bent u bij Flexweters® aan het juiste adres voor een preventieve CAO screening.