Wet & regelgeving

De uitzendbranche is een enorm dynamische sector. Aangaande wet & regelgeving is er in korte tijd zoveel veranderd dat velen met al die veranderingen door de bomen het bos niet meer zien.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de Wet Werk & Zekerheid of bent u benieuwd naar de maatregelen die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies? En hoe gaat uw onderneming om met de transitie vergoeding? Aangaande deze onderwerpen bent u bij Flexweters® aan het juiste adres.

Maar ook als het gaat om de beoordeling en/of opmaak van arbeidscontracten, uitzendbevestigingen, algemene voorwaarden en personeelsreglementen bent u bij Flexweters® aan het juiste adres.

Flexweters® zet voor u de paden uit.