Toepassing inlenersbeloning

Veel intermediairs worstelen met de vraag hoe zij de invoering van de verplichte inlenersbeloning in goede banen kunnen leiden. Het is dan ook niet vreemd dat tijdens controles van SNCU, SNA en vakbonden wordt vastgesteld dat er onjuist is gehandeld, wat op hoge naheffingen kan komen te staan. Aan de andere kant blijkt dat er met een juiste toepassing van de inlenersbeloning vaak ook geld kan worden besparen en/of extra marge kan worden gecreëerd.

Heeft u binnen uw onderneming nog geen eenduidige procedure voor de toepassing van de inlenersbeloning, dan is het verstandig om dit op korte termijn op te pakken. Wanneer één en ander niet goed is geregeld, kan dat flinke financiële gevolgen hebben.

Fouten die vaak gemaakt worden met betrekking tot de inlenersbeloning zijn:

  • Onjuiste toepassing van de bruto beloning per uur
  • Niet goed of volledig vastleggen van de betreffende functie en functiegroep
  • Niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken
  • Onjuiste berekening/ toekenning van ADV
  • Onjuiste toepassing van overwerk- en toeslagpercentages.

De SNCU, die toezicht houdt op de naleving van Cao-afspraken, controleert o.a. op de juiste toepassing van de inlenersbeloning. Dit blijkt geen overbodige luxe. Bij 95% van de onderzochte ondernemingen blijkt de CAO niet juist te worden toegepast. In dergelijke situaties sommeert de SNCU tot het nabetalen van het correcte loon + overige elementen.

Om volledig aan de eisen van de cao te kunnen voldoen beveelt Flexweters® u aan om gebruik te maken van Inlenersbeloning.com.

Flexweters® is expert op het gebied van de inlenersbeloning en biedt een uitgebreid dienstenpakket aangaande dit onderwerp. Zoekt u begeleiding in de toepassing van de inlenersbeloning of wilt u weten hoe uw onderneming scoort op dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Meer weten over de inlenersbeloning? Download de whitepaper of volg de training inlenersbeloning!
Wilt u graag direct weten hoe u ervoor staat en actie kunnen ondernemen waar nodig?
Kies dan voor een preventieve screening.