Allerhande cao advies

Een goede toepassing van de cao brengt aardig wat vragen met zich mee. Theorie en praktijk verschillen immers nogal eens van elkaar. Flexweters® begeleidt en adviseert bij de vertaalslag van de theorie naar de praktijk; van kennis naar kunde. Dit kan gaan om vraagstukken rondom de fasesystematiek, de toepassing van de beloningsmethodiek m.b.t. specifieke doelgroepen en/ of de inlenersbeloning. Maar ook als het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsvoering middels het (her)inrichten/ sctructureren van de processen, de personeelsadministratie en het margebeleid.

In alle gevallen staat het verbinden van theorie naar praktijk centraal. Flexweters® is uniek als het gaat om de vertaling van theorie naar de uitvoering in de praktijk. Flexweters® wordt daarom ook veelvuldig gevraagd voor het “vertalen” van de regels richting commercie en administratie in heldere, werkbare richtlijnen en procedures. Ook wordt Flexweters® regelmatig gevraagd om deel te nemen aan gesprekken met inleners als het gaat om de toepassing van de inlenersbeloning.