Privacyverklaring Flexweters B.V.

Flexweters B.V. respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we u hierover. Heeft vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Flexweters B.V. verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Flexweters B.V. verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door Flexweters B.V. voor de uitvoering van de diensten van Flexweters B.V.

Het verzamelen we persoonlijke gegevens

Flexweters B.V. verzamelt persoonlijke gegevens;

 • Wanneer je persoonlijk met Flexweters communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media, via onze website of via de contactformulieren;
 • Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Flexweters.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP-adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor “cookies en tracking door derden”. We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Flexweters B.V., de directe verkoop, direct marketing en de klantenservice. We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • We kunnen je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • We kunnen je informatie sturen over de producten en diensten die je bij ons afneemt.
 • We kunnen uitvoering geven aan directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is vastgesteld.
 • We kunnen je voorzien van informatie over de inhoud en locatie van een webinar, training, workshop of evenement waarvoor je je hebt aangemeld.
 • We kunnen je antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij Flexweters B.V. hebt ingevuld.
 • We kunnen opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, e- mails, chats of telefoontjes).
 • We kunnen diensten beschikbaar stellen die behoren bij Flexweters B.V.
 • We kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals het contract, facturatie, herinneringen en dergelijke.
 • We kunnen contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze producten en diensten.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens, zoals NAW- en betaalgegevens van onze klanten en/of diens vertegenwoordiger. Wij zijn dan (sub)verwerker en zullen dan met onze opdrachtgever een verwerkersovereenkomst opmaken waarin specifieke afspraken beschreven staan. Flexweters B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n). Bij de uitvoer van (preventieve) screeningen en audits verzoekt Flexweters haar klanten om de aanwezige persoonsgegevens van werknemers in dossiers te verwijderen of te anonimiseren. In geen enkele situatie mag en wil Flexweters, Burgerservicenummersen ID-bewijzen verwerken.

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, telefoonnummer, functie, afdeling en e-mailadres. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen.

Bewaartermijn

De door Flexweters B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie “Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn” voor het bewaartermijn van gegevens welke vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we 2 jaar om u goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categorieën van aanvragen.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel Flexweters B.V. als de afzonderlijke persoon is vastgesteld.

Wetgeving en bescherming

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door Flexweters B.V. nageleefd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoer van de overeenkomst, een wettelijke verplichting, en/of als Flexweters B.V. dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn

Flexweters B.V. verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door Flexweters B.V. gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten, en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Indien u niet wilt dat wij deze marketing-cookies gebruiken, kunt u dat aangeven in onze cookie melding. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

 • Google Analytics

Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

 • Google Adwords

Op deze website gebruiken we Google Adwords Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen, en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

 • Facebook Advertising

Op deze website maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Facebook.

 • LinkedIn Advertising

Op deze website maken we gebruik van de LinkedIn Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op Linkedin zelf. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe LinkedIn informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van LinkedIn.

Links naar derden

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Flexweters B.V. Flexweters B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, en/of verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@flexweters.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen. Flexweters B.V. beoordeelt je verzoek of bezwaar binnen een maand na ontvangst. Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen privacy statement en contact

Het kan voorkomen dat Flexweters B.V. dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@flexweters.nl. Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 31 oktober 2018.