AVV loze periode; wat nu?

19 september 2015

Op 17 september jongstleden is de CAO voor uitzendkrachten AVV loos geworden. Dit houdt in dat de CAO sindsdien niet meer op elk bureau automatisch van toepassing is. Voor ABU en NBBU leden heeft dit geen enkele consequentie, maar voor een bureau dat geen lid is van de ABU of NBBU kan het einde van de AVV wel degelijk gevolgen hebben.

Voor overeenkomsten die zijn gesloten voor en na het aflopen van de AVV geldt het volgende:
Indien tijdens de AVV in de overeenkomst de ABU cao van toepassing werd verklaart blijven de bepalingen uit de cao van kracht zolang de overeenkomst doorloopt.
Indien er tijdens de AVV in de overeenkomst een verwijzing is opgenomen naar de AVV cao of wanneer er helemaal geen verwijzing is opgenomen dan betekent dit dat er na afloop van de AVV geen cao voor uitzendkrachten meer van toepassing is op de uitzendkracht. Wel blijven de arbeidsvoorwaarden gelden zoals die overeenkomst zijn opgenomen zolang de overeenkomst voortduurt.
Voor overeenkomsten die zijn gesloten op de datum van afloop van de AVV op na de afloop van de AVV geldt dat er geen cao voor uitzendkrachten meer van toepassing is op de uitzendkracht. De uitzender dient in dat geval de bepalingen uit het Burgerlijke Wetboek toe te passen.
Toepassing incorporatiebeding

Het bureau dat geen lid is van de ABU of NBBU heeft de mogelijkheid om na afloop van de AVV de ABU cao te incorporeren in de arbeidsovereenkomst. Indien het bureau geen incorporatiebeding toepast dan zijn in de situaties zoals geschetst in 2 en 3, direct de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Dit zogenoemde incorporatiebeding is een beding dat bepaalt/ aangeeft dat de toepasselijkheid van de cao met naam en toenaam op de rechtsrelatie tussen een werkgever en werknemer van toepassing is. De relevante rechtspraak op dit onderdeel wordt echter op meerdere manieren uitgelegd, zodat niet volledig zeker is dat in alle gevallen de cao van toepassing blijft na afloop van de AVV. Dit heeft met name betrekking op de loonsverhoudingsnormen en de toepassing van het fasesysteem.

Wilt u met een gerust hart het fasesysteem kunnen toepassen zonder rekening te moeten houden met ge-AVVde periodes, AVV loze periodes en termen als incorporeren? In dat geval is het zinvol om een lidmaatschap bij de ABU of NBBU te overwegen. Hierin is het belangrijk om goed af te wegen welke branchevereniging bij uw organisatie en werkwijze past.

Wat kan Flexweters® onder andere voor u betekenen aangaande dit onderwerp:
Informatie, advies en begeleiding aangaande de toepassing van het incorporatiebeding.
Informatie, advies en begeleiding aangaande ABU of NBBU lidmaatschap.

Lees hier de uitgebreide toelichting van de SNCU aangaande dit onderwerp.