AVV CAO voor uitzendkrachten: 25 maart 2016 – 5 november 2017

24 maart 2016

22 maart jongstleden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten besloten.
Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 maart 2016.
Er is geen dispensatie verleend. De leden van de NBBU zijn we gedispenseerd middels de werkingssfeerbepalingen in artikel 2 van de AVV CAO.
Klik hier voor de volledige publicatie van de AVV CAO in de Staatscourant.